Wijziging per 1-1-2015 rond alimentatie

Wijziging per 1-1-2015 rond alimentatie

Wijziging per 1-1-2015 rond alimentatie Samen om Tafel mediation & advies
Lida Zoelman - Samen om Tafel mediation & advies

Geschreven door:
, 22 november 2014

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen (WHK) van kracht. De WHK zal in veel gevallen gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen.

Wat gaat er veranderen?
Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht. Zo vervallen de ‘alleenstaande oudertoeslag in de bijstand’ en de ‘alleenstaande ouderkorting’. Ook wordt de aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’ afgeschaft. Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen deze kosten vanaf 1 januari niet meer aftrekken van de belasting. Alleenstaande ouders die kindgebonden budget ontvangen kunnen vanaf 1 januari aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de ‘alleenstaande ouderkop”

Het alimentatiebedrag
In veel gevallen hebben deze wijziging effect op het alimentatiebedrag. Een alimentatieberekening bestaat uit een behoefteberekening om te bekijken wat de kinderen nodig hebben en een draagkrachtberekening. Deze nieuwe regels kunnen gevolgen hebben voor zowel de behoefte als de draagkracht van een of beide ex-partners.
Hierdoor kan het verstandig zijn de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.