Scheiden in overleg

Scheiden in overleg - Samen om Tafel mediation & advies

Samen goed gescheiden
Er komt veel op jullie af op het moment dat jullie hebben besloten om te gaan scheiden. Dat alles in een periode waarin iedereen vol emoties zit.
Hoe moeilijk het ook is, het is belangrijk om samen goed te scheiden. Zeker wanneer je gaat scheiden met kinderen. Vaak is het dan ook moeilijk om in gesprek te blijven met de partner en hebben jullie nog veel onbeantwoorde vragen zoals:

  • Wat is het beste voor de kinderen?
  • Hoe regelen we de alimentatie?
  • Wat moeten we doen met de hypotheek?
  • Hoe zit het met de belasting?


Met al deze en andere vragen kun je terecht bij Lida Zoelman van Samen Om Tafel.
Samen met jullie worden er afspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd. Het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken voorkomt veel ruzies. Het geeft rust, houvast en duidelijkheid voor nu en in de toekomst.

Mediation in overleg samen scheiden
Mediation is een goede keuze op het moment dat jullie nog steeds in goed overleg met elkaar in gesprek kunnen gaan om tot beslissingen en afspraken te komen. De taak van de mediator is om jullie allebei te helpen en te begeleiden tijdens deze achtbaan van gevoelens, emoties en beslissingen nemen. Zijn er kinderen bij betrokken dan is het extra belangrijk om in goed en rustig overleg uit elkaar te gaan. Door te scheiden via mediation wordt er gekeken naar wat de beste oplossingen zijn om alles te regelen en dat het naar wens verloopt. Er moeten afspraken worden gemaakt op financieel, fiscaal, juridisch maar ook persoonlijk vlak. Door dit samen te bespreken komen er afspraken op tafel te liggen waar jullie allebei achterstaan. Er zal daardoor minder aanleiding zijn voor onenigheid. Om tot afspraken te komen wordt er wel verwacht dat jullie bereid zijn om het samen eens te worden. De mediator stelt zich hierin neutraal op. Omdat hier veel emoties bij komen kijken helpt de mediator jullie hierbij om zo de samenwerking tussen jullie te laten slagen.

Afspraken omtrent kinderen vastleggen in een ouderschapsplan
Zijn jullie ouders, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken omtrent de kinderen. Dit zou eigenlijk het belangrijkste deel moeten zijn tijdens een scheiding. Je hebt als ouder zorgplicht voor je kinderen of je nu getrouwd bent of niet. Ook voor, al dan niet geregistreerde, samenwonenden geldt dat het vastleggen van afspraken rondom de kinderen en de financiën ervoor zorgen dat er in de toekomst geen onduidelijkheden ontstaan met betrekking tot gemaakte afspraken.

Een ouderschapsplan is verplicht
Het vastleggen van een ouderschapsplan is verplicht. Het is onderdeel van het verzoekschrift. Samen Om Tafel gaat met jullie kijken wat de beste oplossingen zijn voor jullie en jullie kinderen. Er wordt voor gezorgd dat jullie als ouders voldoen aan jullie zorgplicht naar de kinderen toe.

In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd die te maken hebben met jullie zorgplicht. Denk aan:

  • Een omgangsregeling vastleggen
  • De regeling van kinderalimentatie
  • De verdeling van vakanties
  • Schoolkosten
  • Wanneer wordt de andere ouder ingelicht als er iets aan de hand is met de kinderen

En alle andere zaken die in het belang van de kinderen goed geregeld moeten worden.

Lida Zoelman biedt als KIES-coach en Kindbehartiger extra aandacht aan het kind of de kinderen. Ook kinderen worden gehoord zodat zij zich, tijdens en na de scheiding, veilig kunnen bewegen tussen hun ouders. Als kindbehartiger is Lida Zoelman belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor de kinderen.

Financieel plan opstellen
De financiële stand van zaken zal in kaart worden gebracht. Hiervoor wordt een overzicht gemaakt van alle bezittingen en eventuele schulden.
Ook wordt er eventueel een inventarisatielijst gemaakt van de inboedel, zodat hier een eerlijke verdeling in gemaakt kan worden. Spreek alvast zoveel mogelijk samen door. Dit maakt dat het proces makkelijker en ook sneller zal verlopen. De mediator zal alle gemaakte afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant
De afspraken die jullie hebben gemaakt worden vastgelegd in een scheidingsconvenant. Dit is een overeenkomst waarin je alles terug kunt lezen wat er tussen jullie is afgesproken. In het echtscheidingsconvenant is alles terug te vinden wat betreft afspraken op fiscaal, financieel en juridisch vlak. Hebben jullie kinderen dan vind je in het convenant ook het ouderschapsplan terug.

Verzoek tot echtscheiding
Zodra het (echt)scheidingsconvenant is opgesteld en, wanneer het om een scheiding gaat waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, ook het ouderschapsplan is vastgelegd, kan het document door jullie allebei ondertekend worden. Vervolgens kunnen de stukken ingediend worden bij de rechtbank voor akkoord.

samenvoordejongeren - Samen om Tafel mediation & advies

samenvoordejongeren

23 februari 2021 - Corona als een stille ramp onder jongeren....Wij willen er zijn. gewoon door naar jou te luisteren Wanneer je door de Corona het allemaal even niet meer ziet zitten als jongere, kun je op de website... lees verder »

Percentage alimentatie indexering 2021 - Samen om Tafel mediation & advies

Percentage alimentatie indexering 2021

24 oktober 2020 - Meestal wijzigen per jaar de inkomsten. Daar staat tegenover dat het leven ook duurder wordt. Om die reden worden dan ook (meestal) jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en... lees verder »

KIES - Samen om Tafel mediation & advies
Rigg - Samen om Tafel mediation & advies
Kindbehartiger - Samen om Tafel mediation & advies
MfN-registermediator - Samen om Tafel mediation & advies
Paletzorg - Samen om Tafel mediation & advies
Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.