Scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen - Samen om Tafel mediation & advies

Jullie gaan scheiden en er zijn kinderen bij betrokken
Zijn jullie ouders en gaan jullie scheiden? Sta er dan ook bij stil dat deze beslissing niet alleen jullie eigen leven drastisch zal veranderen maar ook dat van de kind(eren). Kinderen houden van beide ouders. Eigenlijk willen ze dat hun ouders voor altijd en eeuwig bij elkaar blijven. Dat geldt zeker voor jonge kinderen. Voor hen is het maar moeilijk te begrijpen dat hun ouders uit elkaar gaan.

Op het moment dat ouders hun kinderen vertellen dat ze gaan scheiden breekt er voor hen een periode van onzekerheid aan. Kinderen weten niet waar ze aan toe zijn of wat er gaat gebeuren. Het is van groot belang dat ervoor gezorgd wordt dat ze hierin goed worden begeleid door hun ouders. Het is mogelijk om hierbij extra hulp te vragen van een mediator. Hij of zij kan jullie advies geven en voorbereiden op de te nemen vervolgstappen.

Veel veranderingen voor kinderen
Een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn is altijd een moeilijke situatie. De vele veranderingen die op kinderen afkomen zijn vaak van grote invloed op hun welzijn. Soms kunnen ze later leiden tot probleemgedrag. Echter wanneer ouders hun eigen issues op zij kunnen zetten en het voor elkaar en de kinderen de scheiding goed regelen, zal er weinig tot soms geen schade, voor de kinderen zijn. Het is vaak de manier waarop ouders hun scheiding vormgeven die schade kan veroorzaken.

Wat gaat er zoal voor kinderen veranderen
- Kinderen moeten vaak (deels) verhuizen
- Het dagelijks ritme, zoals bijvoorbeeld samen eten of halen en brengen naar school wordt anders
- Beide ouders gaan vaak meer werken en zijn dus minder thuis
- Verjaardagen, vakanties, uitstapjes etc. worden meestal niet meer met beide ouders gedaan
- De kinderen krijgen vaak te maken met nieuwe partners (en eventueel kinderen ) van hun ouders

Mediation ook in het belang van kinderen
Kinderen die te maken hebben met een scheiding van hun ouders lijden vaak onder de ruzies tussen de ouders. Helemaal wanneer deze ruzies openlijk worden gevoerd. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het verdriet van hun ouders en raken emotioneel verscheurd door de situatie waarin zij zich bevinden.

Om te voorkomen dat ruzies tussen (ex-)partners escaleren is het verstandig om vroegtijdig een mediator in te schakelen. Een ervaren mediator kan de gesprekken tussen beide ouders begeleiden op een dusdanige manier dat deze zo goed mogelijk verlopen. Met respect voor elkaar. De ervaring leert dat zelfs ouders waarbij de zaak erg geëscaleerd is, uiteindelijk toch weer in staat waren om via mediation tot goede afspraken te komen. Goede afspraken bevorderen de omgang met elkaar na de scheiding en maken het voor de kinderen makkelijker om de scheiding een plekje te geven. Zie ook de SCHIP-aanpak methode.

Ouders scheiden van elkaar, maar kinderen scheiden niet van hun ouders. Iets om even over na te denken. Zij gaan door met dezelfde ouders, alleen in een volstrekt nieuwe situatie. Dit zorgt voor verdriet en onzekerheid bij kinderen. Het is dan ook belangrijk om een nauwkeurig plan te maken voor de toekomst. Als ouders zul je ondanks de scheiding altijd verbonden blijven met elkaar om de zorg van de kinderen goed te regelen.

Regel het goed voor je kind(eren)
Bij een scheiding stort de wereld van een kind in. Naast dat zij zich verdrietig, verward en angstig voelen, speelt ook een gevoel van schaamte, boosheid en schuld mee. Een kind heeft in deze situatie goede zorg nodig en de geruststelling dat alles goed geregeld gaat worden. Jullie zijn het aan de kinderen verschuldigd om een situatie te creëren waarin zij zo goed mogelijk kunnen leven, ook na de scheiding. Een toekomst waarin beide ouders een rol blijven spelen en onderling ook goed met elkaar overweg blijven gaan.

Ouders die gescheiden zijn krijgen te maken met veel situaties waarin zij nog moeten samenwerken.
Denk aan:

 • Gesprekken op school
 • De zorg voor een ziek kind
 • De opvoeding


Het is mogelijk dat samenwerken al niet jullie sterkste kant was tijdens de relatie. Hoe lossen jullie dat op nu jullie ex-partners zijn? Begin met het maken en vastleggen van goede afspraken. Een mediator kan jullie hierbij helpen.

Maak goede afspraken in het belang van jullie kind(deren)
Als jullie willen dat de kinderen zo goed mogelijk uit de scheiding komen, dan is scheiden in overleg de beste optie. Door samen in overleg te gaan kun je een situatie creëren waarin alles een plaats krijgt, zoals de verdeling van de spullen, het regelen van de financiën, de woning, de omgangsregeling, de verjaardagen en schoolzaken. Alle afspraken die betrekking hebben op de (echt)scheiding en de opvoeding leggen jullie vast in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. De mediator houdt tijdens dit hele proces het belang van de kinderen goed voor ogen. Alleen als iedereen een rechtvaardige plaats krijgt in de gemaakte afspraken voor nu en de toekomst, heeft de scheiding kans van slagen.

Ouderschapsplan
Het ouderschapsplan gaat onder andere over de omgangsregeling, de verdeling van de zorgtaken en de woonsituatie van de kinderen. Kinderen worden hier ook bij betrokken (afhankelijk van de leeftijd) en werken zoveel mogelijk zelf mee aan het ouderschapsplan. Op die manier wordt het een overeenkomst van jullie allemaal.

(Echt)scheidingsconvenant
Naast een ouderschapsplan is het een vereiste dat ook de fiscale, juridische en financiële afspraken worden vastgelegd. Een mediator begeleidt jullie hierbij en fungeert als neutrale bemiddelaar. Bij het opstellen van een (echt)scheidingsconvenant komen onder andere de volgende zaken aan bod:

 • Kinderalimentatie
 • Ouderlijk gezag
 • Financiën
 • De woning
 • En andere verplichtingen


Alle afspraken worden vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant, een volledig op maat gemaakt document. Wanneer het verzoek tot echtscheiding door de advocaat is ingediend en vervolgens de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is jullie huwelijk ontbonden.

Nazorg voor kinderen tot achttien jaar oud
Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe leven met gescheiden ouders. Na verloop van tijd kan er behoefte ontstaan om nieuwe afspraken te maken of misschien worden bestaande afspraken niet goed nageleefd. Als mediator en Kindbehartiger en KIES-coach vindt Lida Zoelman het belangrijk dat de kinderen tot hun volwassen leeftijd de kans krijgen om hun stem over de situatie te laten horen. Daarom biedt Samen Om Tafel nazorg aan kinderen tot ze achttien jaar oud zijn. Hierbij zijn soms mogelijkheden voor financiering mogelijk. Samen Om Tafel heeft voor de jeugdzorg een contract afgesloten met alle gemeenten in de provincie Groningen.

Waarom mediation door Samen Om Tafel

 • Succesvol scheiden in overleg
 • Eén aanspreekpunt voor de hele scheiding
 • Vaak snelle afhandeling
 • Geen torenhoge kosten
 • Het gezin staat centraal, zowel kinderen als ouders
 • Maatwerk met heldere prijsafspraken
 • Geen standaard convenanten, alle documenten worden op maat gemaakt
 • Volop respect en ruimte voor emoties
samenvoordejongeren - Samen om Tafel mediation & advies

samenvoordejongeren

23 februari 2021 - Corona als een stille ramp onder jongeren....Wij willen er zijn. gewoon door naar jou te luisteren Wanneer je door de Corona het allemaal even niet meer ziet zitten als jongere, kun je op de website... lees verder »

Percentage alimentatie indexering 2021 - Samen om Tafel mediation & advies

Percentage alimentatie indexering 2021

24 oktober 2020 - Meestal wijzigen per jaar de inkomsten. Daar staat tegenover dat het leven ook duurder wordt. Om die reden worden dan ook (meestal) jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en... lees verder »

KIES - Samen om Tafel mediation & advies
Rigg - Samen om Tafel mediation & advies
Kindbehartiger - Samen om Tafel mediation & advies
MfN-registermediator - Samen om Tafel mediation & advies
Paletzorg - Samen om Tafel mediation & advies
Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.