Echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation - Samen om Tafel mediation & advies

Scheidingsmediation
Wanneer jullie besluiten om met behulp van mediation jullie scheiding te regelen, zullen er een aantal gesprekken tussen de mediator en jullie beiden volgen. In de eerste gesprekken wordt in onderling overleg geprobeerd om een aantal basisafspraken te maken.

Mediation heeft alleen een kans van slagen wanneer jullie allebei bereid zijn samen, onder begeleiding van de mediator, in gesprek te gaan. Gesprekken waarin jullie tot afspraken komen voor de toekomst. Deze afspraken gaan onder andere over hoe jullie uit elkaar willen gaan, wat jullie met de woning willen gaan doen, hoe het gaat met het aflossen van schulden als deze er zijn, hoe ga je de omgangsregeling voor de kinderen regelen en of er ook alimentatie kan/moet worden betaald.

Mediator geeft onafhankelijke begeleiding
Lida Zoelman van Samen Om Tafel heeft als mediator een begeleidende rol. Dit verschilt sterk van de rol die een rechter of advocaat heeft tijdens een echtscheidingsprocedure. Deze hebben een sturende rol. Lida stelt zich naar jullie allebei onafhankelijk op en geeft onafhankelijke begeleiding. Het belang van jullie allebei houdt zij dan ook goed in de gaten. Zij zal geen knopen doorhakken voor jullie of besluiten nemen. Wel zet Lida zich in voor het belang van de kinderen, wanneer er kinderen betrokken zijn bij een scheiding. Het is erg belangrijk dat kinderen een goede begeleiding krijgen tijdens deze moeilijk tijd en dat zij recht van spreken hebben. Ook krijgen zij de kans om in vertrouwen alles te vertellen wat zij kwijt willen.
Meer informatie hierover vind je op de pagina Kinderen, Kindbehartiger en KIES-coach.
Tijdens de gesprekken tussen jullie beiden zal Lida de problemen en emotionele onderwerpen die spelen tijdens de echtscheidingsprocedure zo goed mogelijk bespreekbaar maken.

De kracht van mediation
De kracht van mediation is dat jullie, ondanks deze emotionele en moeilijke periode, in gesprek blijven met elkaar. Jullie werken er samen naartoe om afspraken te maken waar jullie je beiden in kunnen vinden. Afspraken worden dus niet door een derde opgelegd. Een tovermiddel is mediation niet, het blijft natuurlijk moeilijk en jullie zullen beiden wat water bij de wijn moeten doen om tot afspraken te komen. Toch zien we bij de inzet van mediation, dat de meeste mensen tot aanvaardbare en werkbare oplossingen komen die voor beide partijen werken.

Het juridisch loket en de raad bij de rechtbanken doen regelmatig eigen onderzoek. Hieruit blijkt dat in twee derde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Wil je meer informatie of heb je vragen neem dan contact op.

Waarom kiezen voor Samen Om Tafel

 • Samen tot een goede scheiding komen
 • Jullie hebben één scheidingspunt tijdens de hele scheiding
 • In de meeste situaties een snelle afhandeling
 • Geen torenhoge kosten
 • Heldere prijsafspraken
 • Geen standaard convenanten
 • Respect en ruimte voor alle emoties
 • Bij een echtscheiding met kinderen staat het gezien en gehoord worden centraal
 • Er is aandacht voor zowel kind(eren) als de ouders


Wat kan Samen Om Tafel voor jullie betekenen

 • Onafhankelijke begeleiding waarbij het belang van beiden gelijkwaardig is
 • Individuele begeleiding of coaching voor ouders
 • Extra individuele begeleiding voor kinderen
 • De stem van jullie kind of kinderen laten horen
 • Combinatie van oudergesprekken en kindbehartiging


Voorwaarden voor een succesvolle mediation

 • Vrijwilligheid
 • Vertrouwen


Vrijwilligheid wil zeggen dat mediation alleen plaats kan vinden als jullie alle twee toestemming geven om het mediationtraject aan te gaan. Het is belangrijk dat jullie beiden gemotiveerd zijn om met elkaar in gesprek te gaan om tot afspraken te komen. Op het moment dat dit het geval is dan is de kans groot dat een mediatontraject slaagt.

Lida Zoelman zal voorafgaande aan elk mediationtraject een mediationovereenkomst opstellen. Hierin wordt onder andere vermeld dat alles wat besproken wordt, geheim blijft voor derden. Met het ondertekenen van deze mediationovereenkomst kunnen jullie vrijuit spreken. Het geeft vertrouwen en openheid. Dit komt ten goede aan de gesprekken tussen jullie.

samenvoordejongeren - Samen om Tafel mediation & advies

samenvoordejongeren

23 februari 2021 - Corona als een stille ramp onder jongeren....Wij willen er zijn. gewoon door naar jou te luisteren Wanneer je door de Corona het allemaal even niet meer ziet zitten als jongere, kun je op de website... lees verder »

Percentage alimentatie indexering 2021 - Samen om Tafel mediation & advies

Percentage alimentatie indexering 2021

24 oktober 2020 - Meestal wijzigen per jaar de inkomsten. Daar staat tegenover dat het leven ook duurder wordt. Om die reden worden dan ook (meestal) jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en... lees verder »

KIES - Samen om Tafel mediation & advies
Rigg - Samen om Tafel mediation & advies
Kindbehartiger - Samen om Tafel mediation & advies
MfN-registermediator - Samen om Tafel mediation & advies
Paletzorg - Samen om Tafel mediation & advies
Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.