Vijf brandende vragen over alimentatie!

Vijf brandende vragen over alimentatie!

Vijf brandende vragen over alimentatie! Samen om Tafel mediation & advies
Lida Zoelman - Samen om Tafel mediation & advies

Geschreven door:
, 28 oktober 2016

Op het gebied van alimentatie gaat in 2015 veel veranderen: de wet Hervorming Kindregelingen wordt ingevoerd. En – dat zal weer doorwerken in de partneralimentatie.

1. Is partneralimentatie eigenlijk verplicht?
Er wordt alleen partneralimentatie betaald als daar door de een behoefte aan bestaat, en de ander er draagkracht voor heeft: met andere woorden, het kan betalen. Het laagste van de twee bedragen is het uitgangspunt. Dus heb je behoefte aan 100 EURO, maar zou je ex wel 500 EURO kunnen betalen, dan krijg je toch maar 100 EURO. En andersom: heb je eigenlijk 500 EURO nodig, maar heeft je ex draagkracht voor 100 EURO, dan krijg je dus niet meer.

Dat is niet iets wat je helemaal zelf hoeft te bepalen: er bestaan normen voor. Die zijn opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen, bestaande uit deskundige rechters. Je kunt best van die normen afwijken. Zo kun je, hoewel je recht zou hebben op partneralimentatie, hiervan afzien. Of met je ex een ander bedrag afspreken. Je moet het hier wel samen over eens zijn. Degene die moet (en kan) betalen, kan dit niet zomaar nalaten.

Heb je besloten geen of weinig partneralimentatie te willen, maar kom je in een bijstandsuitkering terecht, dan kan de gemeente alsnog uitzoeken of er bij de ex iets te verhalen is.

2. Ik wil zelf scheiden. Heb ik dan toch recht op partneralimentatie?
In ons land doet het er – als het om alimentatie gaat – niet toe wie degene is die de scheiding aanvraagt: het enige waar naar wordt gekeken is behoefte van de een en draagkracht van de ander.

3. Is kinderalimentatie verplicht?
Alle ouders, ook als ze niet getrouwd zijn of het wettelijk gezag over hun kind hebben, worden geacht mee te betalen aan het levensonderhoud van hun kind. Zelfs al is er weinig geld: de minimum draagkracht is 25 euro per kind per maand. Ook kinderalimentatie wordt berekend volgens bepaalde normen, waarvan je in overleg kunt afwijken. Sommige ouders kiezen voor een andere constructie, waarbij ze de kinderkosten of een deel daarvan via een gezamenlijke rekening betalen. Dat kan ook: de mediator of advocaat die de scheiding regelt, kan je daar alles over vertellen.

4. Mijn ex zegt dat hij na 1 januari minder partneralimentatie kan betalen. Dit omdat hij de kinderkosten niet meer kan aftrekken. Kan dat zomaar?
Per 1 januari 2015 wordt de post ‘aftrek levensonderhoud kinderen onder de 21’ afgeschaft. Je ex houdt daardoor wellicht netto minder inkomen over en dus wordt zijn draagkracht misschien kleiner. Wil je precies weten wat er met de partneralimentatie gebeurt, laat dan eventueel een nieuwe alimentatieberekening maken. Wacht daarmee liefst tot de Expertgroep Alimentatienormen heeft bepaald hoe de nieuwe regelingen in de alimentatitenormen worden verwerkt. Dit zal voor het einde van het jaar bekend zijn.

5. Wat gebeurt er in 2015 met kinderalimentatie?
Alleenstaande ouders hebben tot eind van dit jaar vaak recht op alleenstaande ouderkorting, die ervoor zorgt dat er netto flink meer in de portemonnee overblijft. Deze korting verdwijnt per 1 januari 2015. Er komt een nieuw systeem voor in de plaats: bovenop het Kindgebonden Budget komt een zogenaamde ‘Alleenstaande Ouderkop’. Het is op dit moment echter nog niet helemaal duidelijk hoe de Expertgroep Alimentatienormen daar tegenaan kijkt en welke invloed dit nieuwe systeem zal hebben op de berekeningen van kinderalimentatie.

Tegen het einde van het jaar zal daarover wel duidelijkheid zijn.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.