Veranderingen in sociale huurwoningen; passend toewijzen

Veranderingen in sociale huurwoningen; passend toewijzen

Veranderingen in sociale huurwoningen; passend toewijzen Samen om Tafel mediation & advies
Lida Zoelman - Samen om Tafel mediation & advies

Geschreven door:
, 30 november 2015

Waarom passend toewijzen?

In de herziene Woningwet wordt het toezicht op woningcorporaties verscherpt. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat corporaties in de toekomst niet in financiële problemen komen, zoals bij collega-corporaties gebeurde. Ook bepaalt de wet dat alle woningcorporaties zich moeten bezighouden met hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.
Een onderdeel van deze Woningwet is het passend toewijzen. Alle woningcorporaties moeten zich vanaf 1 januari 2016 aan deze nieuwe Wet houden.

Wat verandert er voor de woningzoekende?

Doordat onze huurprijzen moeten aansluiten bij het inkomen, worden keuzemogelijkheden voor woningzoekenden beperkt. Om te bepalen of een woning passend is kijken we naar drie dingen: huishoudinkomen, huishoudgrootte en wel of niet AOW-gerechtigd.
Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Dan mogen woningcorporaties u vanaf 1 januari 2016 alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen’. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Wat betekent deze regel voor u?

Meer informatie op: https://www.lefier.nl/ik-zoek/

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.