Ouderschapsplan verplicht

Ouderschapsplan verplicht

Ouderschapsplan verplicht Samen om Tafel mediation & advies
Lida Zoelman - Samen om Tafel mediation & advies

Geschreven door:
, 16 augustus 2015

Sinds maart 2009 zijn ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt niet alleen voor gehuwde en geregistreerde ouders, maar ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Het is niet altijd eenvoudig om tot goede afspraken met elkaar te komen over de kinderen. Als familiemediator en KIES-coach begeleid ik ouders bij het opstellen van het ouderschapsplan dat bij hun en bij de kinderen past.
Een ouderschapsplan is altijd maatwerk: elke gezinssituatie is specifiek!
KIES staat voor KinderenInEchtscheidingssituaties.

Wat is nu precies een ouderschapsplan is en wat voor afspraken komen erin te staan?
Een ouderschapsplan is een soort van groeidocument waarin de afspraken komen te staan die door beide ouders worden aangedragen en daardoor gedragen. Afspraken waar beide ouders achterstaan. Een ouderschapsplan, dat door beide ouders wordt nageleefd, biedt de kinderen een stuk zekerheid en stabiliteit.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over de wijze waarop de ouders hun zorg- en opvoedingstaken zullen delen, de manier waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over de kinderen en over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding.
Afspraken, die niet alleen rekening houden met de leeftijd van de kinderen en hun specifieke behoeftes, maar ook maatwerk opleveren met betrekking tot de zorgverdeling. Aan bod komen zaken als halen en brengen, huisregels, bereikbaarheid, onderling overleg over lopende kwesties, schoolkeuzes, ouderavonden, verhuizingen en de rol van eventuele nieuwe partners.

Het is natuurlijk de bedoeling om een ouderschapsplan op te stellen dat zo lang mogelijk meegaat, maar het komt regelmatig voor dat ouders het ouderschapsplan wensen te evalueren en aan te passen. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Vandaar ook dat wordt gesproken over een groeidocument.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.