KIES – Effectief

KIES – Effectief

KIES – Effectief Samen om Tafel mediation & advies
Lida Zoelman - Samen om Tafel mediation & advies

Geschreven door:
, 11 februari 2015

Interventieprogramma KIES voor scheidingskinderen blijkt effectief.

Kinderen van gescheiden ouders zijn gebaat bij het preventieve interventieprogramma ‘Kinderen In Echtscheiding Situaties’ (KIES). Dat concludeert onderzoekster Inge van der Valk van de Universiteit Utrecht. Van der Valk heeft de afgelopen jaren de effectiviteit van KIES onderzocht.
Deelname aan KIES leidt tot een afname van probleemgedrag en een afname van gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid van het kind.
Inge van der Valk, onderzoekster aan de Universiteit Utrecht

Het onderzoek van de Utrechtse wetenschapper is het eerste onderzoek dat een ondersteuningsprogramma voor scheidingskinderen op effectiviteit toetst. Van der Valk heeft zich gericht op het interventieprogramma KIES: een spel- en praatgroep voor kinderen. Door deelname aan dit programma leren kinderen de scheiding van de ouders beter te begrijpen, ermee om te gaan en te verwerken. KIES wordt aangeboden op school door gecertificeerde KIES-coaches. Daarnaast zijn geregistreerde mediators soms gecertificeerde KIES-coaches, waaronder Lida Zoelman te Wedde. Op die manier zijn ouders en hun kinderen in deze moeilijke fase optimaal te begeleiden.

Afname probleemgedrag.
Aan het onderzoek deden 156 basisschoolkinderen mee, die random zijn toegewezen aan een interventie- en een controleconditie. Naast deze kinderen werden ook hun ouders en leerkrachten ondervraagd. Dit gebeurde op vier momenten: voordat de kinderen van start gingen met het KIES-programma, net na afronding van het programma, een half jaar en een jaar na het volgen van KIES. Van der Valk: “Uit mijn onderzoek komt naar voren dat deelname aan KIES leidt tot een afname van probleemgedrag en een afname van gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid van het kind.” Kinderen, maar ook de ouders en de leerkrachten, bleken na afloop zeer tevreden over KIES.

12-16 jaar.
Ook heeft Van der Valk onderzocht of het interventieprogramma geschikt is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Van der Valk: “Veel jongeren zeggen behoefte te hebben aan ondersteuning na de scheiding van hun ouders. Uit een pilot met KIES blijkt dat deze jongeren het interventieprogramma waarderen: door deelname ervaren zij herkenning en erkenning, kunnen ze hun verhaal kwijt en delen ze ervaringen.” Jongeren hebben echter meer behoefte aan gesprekken en minder aan spelgerichte activiteiten; met een paar aanpassingen kan KIES ook voor hen aantrekkelijk zijn.

Op de website van KIES is meer informatie te vinden over het preventieve interventieprogramma. Het rapport van Van der Valk over KIES is op te vragen bij onderstaande persoon.

Meer informatie op: http://kiesvoorhetkind.nl/leden/lida-zoelman/

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.