Het belang van KIES bij echtscheidingen

Het belang van KIES bij echtscheidingen

Het belang van KIES bij echtscheidingen Samen om Tafel mediation & advies
Lida Zoelman - Samen om Tafel mediation & advies

Geschreven door:
, 5 december 2014

Onderzoek (v)echtscheidingen, 31 augustus 2014

Over het onderzoek
Aan dit online onderzoek, gehouden samen met Villa Pinedo van 30 juli tot en met 30 augustus, deden 664 jongeren mee waarvan de ouders gescheiden zijn. Middels een online enquête zijn jongeren ondervraagd die aangaven dat hun ouders uit elkaar zijn of gescheiden. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Aan het kwantitatieve deel (gesloten vragen) deden 664 jongeren mee met gescheiden ouders. Aan het kwalitatieve deel (open vragen) deden afhankelijk van de vraag circa 200 tot 400 deelnemers mee.

Op deze vragen is een discoursanalyse uitgevoerd waarbij gezocht werd naar centrale thema’s (patronen). Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.nl en 06-12736193.

Over het 1V Jongerenpanel
Het 1V Jongerenpanel van tv-programma EenVandaag bestaat uit ruim 8.500 jongeren tussen de 12 en 24 jaar. De vragenlijst is tot stand gekomen met input van Villa Pinedo en het Nationaal Jeugd Instituut.

Definitie vechtscheiding zoals gehanteerd in dit onderzoek:
Er is sprake van een ‘vechtscheiding’ als er ernstige conflicten zijn en je ouders tijdens of na de scheiding niet normaal meer kunnen communiceren met elkaar. Vaak gaat het ook gepaard met bewuste acties om de andere ouder te kwetsen en wordt er een strijd gevoerd om de kinderen.

1. Samenvatting
Eén op drie jongeren: ‘het was een vechtscheiding’ Ruim een derde (36%) van de jongeren met gescheiden ouders geeft aan de breuk te hebben ervaren als een vechtscheiding. Veel kinderen zijn getuige geweest van heftige ruzies en in sommige gevallen van fysiek geweld tussen de ouders. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag samen met stichting Villa Pinedo onder 660 jongeren waarvan de ouders gescheiden zijn. De uitslagen worden vanavond gepresenteerd in EenVandaag, waarvan de hele uitzending in het thema staat van vechtscheidingen.

Fysiek geweld
Ruim een derde van alle jongeren met gescheiden ouders (35%) zegt vaak betrokken te zijn geweest bij ruzies tussen hun ouders. Ook maakten de ouders elkaar zwart bij de kinderen (48%), gebruikten ze het kind als doorgeefluik van informatie (43%) en waren ze aanwezig bij heftige scheldpartijen (30%). Eén op de tien geeft aan getuige te zijn geweest van fysiek geweld; ze waren erbij toen hun ouders elkaar sloegen. Zoals een deelnemer aangeeft: ‘Mijn ouders waren vaak aan het vechten, mijn zusje en ik zijn vaak door de voordeur naar buiten gevlucht.’ EenVandaag ondervroeg ook 4.445 gescheiden ouders, waarvan 1.500 het zelf ervaren hebben als een vechtscheiding. Ook deze resultaten worden vanavond gepresenteerd in de uitzending van EenVandaag door Mariëlle Koekenbier. Uit beide onderzoeken blijkt duidelijk dat kinderen veel meer zien en horen tijdens een scheiding, dan de ouders denken of opmerken.

Impact is heftig
De scheiding is vaak niet zonder gevolgen: zo melden jongeren dat ze een lager zelfbeeld hebben (33%), slechter presteerden op school (24%) of depressief zijn geworden (23%). Ruim 34 procent van de kinderen is verstrikt geraakt in een loyaliteitsconflict; ze hadden het gevoel te moeten kiezen tussen hun vader en moeder. Zes op de tien (59%) deelnemers geven daarnaast aan zich veel zorgen te hebben gemaakt om hun ouders: bang dat ze eenzaam zijn, zorgen over de financiën of dat hun vader of moeder depressief zou worden noemen de deelnemers het meest. Niet alle jongeren hebben de breuk tussen hun ouders goed kunnen verwerken; vier op de tien stellen dat ze gedurende de scheiding onvoldoende hebben kunnen praten met iemand over hun eigen emoties en gedachten. Vaak wilden ze hun ouders hiermee niet belasten. Een derde van de deelnemers voelde zich dan ook erg eenzaam in die periode.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.