Duidelijkheid rond alimentatieberekeningen

Duidelijkheid rond alimentatieberekeningen

Duidelijkheid rond alimentatieberekeningen Samen om Tafel mediation & advies
Lida Zoelman - Samen om Tafel mediation & advies

Geschreven door:
, 7 november 2015

Iedereen die het afgelopen jaar met alimentatieberekeningen te maken had, verkeerde lange tijd in onzekerheid. Gelukkig is hieraan een einde gekomen dankzij een uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015.

Hoe wordt de alimentatie berekent?

Deze berekening wordt gemaakt met behulp van een aantal begrippen zoals ‘de behoefte van het kind’ en ‘de draagkracht van de ouder’.
De behoefte van het kind wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders toen zij nog samen waren: de behoefte van een kind van ouders met een hoog inkomen zal hoger zijn dan de behoefte van een kind van ouders die een uitkering krijgen. Bij het bepalen van de behoefte kijk je naar het deel van de inkomsten dat de ouders besteedden aan de kinderen ten tijde van het huwelijk. Bij deze bepaling worden tabellen van het Nationaal Instituut voor Budgettoelichting (NIBUD) aangehouden. De bepaling van de draagkracht van de ouders is nodig om te kijken in hoeverre de ouders in staat zijn om de behoefte van het kind in de nieuwe situatie te betalen.

De rechtbanken gebruiken richtlijnen van De Expertgroep Alimentatienormen voor het berekenen van de alimentatie. Deze richtlijnen zijn opgenomen in het Rapport Alimentatienormen 2015.
De invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen (kindgebonden budget en de daar deel van uitmakende alleenstaande ouderkop) per 1 januari 2015 heeft voor een verandering gezorgd in de alimentatieberekening.
Volgens het Rapport Alimentatienormen 2015 moet je het volledige kindgebonden budget, dus inclusief de alleenstaande-ouderkop, in mindering brengen op de kosten van een kind. Dit kan tot onredelijke uitkomsten leiden. Een alimentatieplichtige die heel goed in staat is om kinderalimentatie te betalen (zijn of haar draagkracht is hoog) hoeft bijvoorbeeld, als je een berekening maakt volgens het Rapport Alimentatienormen, geen alimentatie te betalen omdat de behoefte van het kind al is vervuld door het kindgebonden budget. Op deze manier is het uiteindelijk de overheid die de alimentatie betaalt en niet de alimentatieplichtige.

Op 9 oktober 2015 kwam het verlossende woord van de Hoge Raad: bij de berekening van kinderalimentatie moet je wel rekening houden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. Voor de berekening van de behoefte van het kind neem je dus het kindgebonden budget niet mee, voor de berekening van de draagkracht van de ouder wel. Hiermee is een einde gekomen aan de onduidelijkheid.

Voor vragen, bel ons kantoor.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.