De Wet hervorming Kindregelingen

De Wet hervorming Kindregelingen

De Wet hervorming Kindregelingen Samen om Tafel mediation & advies
Lida Zoelman - Samen om Tafel mediation & advies

Geschreven door:
, 26 januari 2015

De regels voor je kinderen veranderen

Als je kinderen hebt kun je gebruik maken van een aantal financiële regelingen van de overheid. Je krijgt kinderbijslag en afhankelijk van je inkomen kindgebonden budget. Daarnaast zijn er speciale regelingen als je ouderschapsverlof opneemt, gescheiden bent, of als je kind intensieve zorg nodig heeft.

In 2015 verandert er veel aan deze regelingen. Het aantal regelingen gaat van 13 naar 4. Hier vind je per situatie op een rij met welke veranderingen je te maken krijgt.

Je krijgt kindgebonden budget
Kindgebonden budget is een toeslag van de Belastingdienst. Hoeveel toeslag je krijgt hangt af van je gezinssituatie en je inkomen. In 2015 gaat het maximale kindgebonden budget als je 1 kind hebt met € 15 per jaar omhoog. Heb je 2 of meer kinderen dan gaat je maximale kindgebonden budget € 270 per jaar omhoog.

Je krijgt het maximale kindgebonden budget alleen als het inkomen van jou en je partner samen minder dan € 19.676 is. Als je meer verdient, krijg je minder kindgebonden budget. Bereken bij de Belastingdienst hoeveel kindgebonden budget je krijgt.

Opnemen ouderschapsverlof
Als je ouderschapsverlof opneemt om voor de kinderen te zorgen, kreeg je tot 2015 ouderschapsverlofkorting. Dit was een korting op je inkomstenbelasting. Deze korting bestaat in 2015 niet meer. Dit scheelt netto € 4,29 per uur dat je minder werkt om voor je kinderen te zorgen.

De regeling voor ouderschapsverlof blijft wel bestaan. Je houdt dus het recht om onbetaald verlof op te nemen om voor je kinderen te zorgen.

Je bent een alleenstaande ouder
Je kunt in 2015 geen gebruik meer maken van de alleenstaande ouderkorting. Dit was een korting op je inkomstenbelasting. In plaats hiervan kun je in 2015 wel extra kindgebonden budget krijgen als alleenstaande ouder. Je kindgebonden budget valt maximaal € 3.050 hoger uit.

Je kinderen wonen bij je ex-partner
Als je kinderen niet bij jou wonen moet je toch vaak bijdragen aan de kosten. Je betaalt dan bijvoorbeeld kinderalimentatie. Deze kosten kon je altijd (deels) aftrekken van je inkomstenbelasting. In 2015 bestaat deze aftrekpost niet meer. Hierdoor hou je netto minder over.

Het afschaffen van deze belastingvoordelen voor gescheiden ouders kan gevolgen hebben voor de kinderalimentatie. Deze valt mogelijk lager uit. Je kunt een nieuwe berekening laten maken voor de kinderalimentatie.

Je bent alleenstaand en krijgt een bijstandsuitkering
Als alleenstaande ouder kreeg je altijd een hogere bijstandsuitkering. Dit is in 2015 niet meer zo. In plaats hiervan krijg je wel meer kindgebonden budget.

Je kind krijgt intensieve zorg thuis
Als je kind intensieve zorg nodig heeft, had je altijd recht op een extra bedrag naast de kinderbijslag. (TOG) Deze tegemoetkoming van € 215,80 verdwijnt in 2015. In plaats daarvan krijg je twee keer zoveel kinderbijslag. De voorwaarde voor de tegemoetkoming was dat je kind minstens 10 uur AWBZ-zorg kreeg. In 2015 bestaat de AWBZ niet meer. De SVB bepaalt wat in 2015 de voorwaarde is om de extra kinderbijslag te krijgen.

Meer informatie op: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_intensieve_zorg/index.jsp

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.